Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CLXX. törvény
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
   

128/2012. (VI. 26.) Kormány rendelet
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról
   

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  

1993. évi LXXVIII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
  

 

 

 

 

 

.

Comments are closed.