Jogosultsági feltételek

 

A NET program működésének minden lépését jogszabályok határozzák meg, a bekerülési feltételektől a megvásárlás folyamatán és a lakásbérleti szerződés elemein, stb. át a NET Zrt. tevékenységéig.

A jogalkotó – a működési tapasztalatok alapján – a NET Zrt. megalapítása óta több ízben is módosította a jogszabályi keretet, az eredeti szándék azonban, miszerint a program a leginkább rászorulókon hivatott segíteni nem változott.

A programban való részvétel így különböző bekerülési feltételekhez kötött, amelyek az ingatlanra, illetve az azt terhelő hitelre, továbbá az adós szociális helyzetére vonatkoznak.

A törvényi feltételek meglétét a hitelt nyújtó bank ellenőrzi.

Milyen feltételek vonatkoznak az ingatlanra és a jelzáloghitelre? 

  • az ingatlan forgalmi értéke a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor nem haladta meg Budapesten, a megyei jogú városokban, és Budapest agglomerációjában a 25 millió forintot, egyéb településeken a 20 millió forintot;
  • a hitelszerződés megkötésekor a banktól kapott kölcsön összege az ingatlan forgalmi értékének a 25 és 90 százaléka közé esett, állami készfizető kezességvállalással nyújtott hiteleknél elérhette a 100 százalékot;
  • január 1-én a hiteladós a lakáshitel-tartozását legalább 180 napja nem törleszti;
  • a késedelmes tartozás a mindenkori minimálbér kétszeresét eléri;
  • a hitelszerződést 2013. december 31. előtt kötötték;
  • a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel; beleértve az osztatlan közös tulajdonban álló, de önállóan is forgalomképes ingatlant is;
  • a jelzáloghitel mögött fedezetként csak a megvásárlásra felajánlott ingatlan szerepel.

Melyek a szociális rászorultsági, valamint a lakáshasználatra vonatkozó feltételek?

.

Comments are closed.